Παρασκευή, Ιανουαρίου 08, 2010

Δημόσια διαβούλευση για τα οικονομικά μέτρα

Αν και ακούγεται κάπως παράλογο, γιατί στην ουσία μας καλούν «πες τη γνώμη σου με ποιο τρόπο ή θα μου τα δώσεις ή θα σου τα πάρω», εντούτοις θα υποκύψω στον πειρασμό. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναρτήσει ήδη στο διαδίκτυο ικανό αριθμό προτάσεων για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, τα οποία θα σχολιάσω παρακάτω. Απουσιάζουν ωστόσο ορισμένα τα οποία είναι καθοριστικά.

Α. Ο ΦΠΑ, μια βασική πηγή των φορολογικών εσόδων, θα πρέπει να επιβληθεί παντού χωρίς εξαιρέσεις. Σε γιατρούς, δικηγόρους, φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία και γενικά σε όσους τα έχουν καταφέρει να απαλλάσσονται μέχρι σήμερα.

Β. Ταμειακές μηχανές παντού. Ο κόσμος έχει ήδη πειστεί για την αναγκαιότητα των μέτρων και έχει αποδυθεί στον αγώνα συλλογής τους. Απομένει να υποχρεωθούν οι πάντες να τις εκδίδουν.

Γ. Καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Εδώ δεν χωρούν αστεία. Ίσως θα πρέπει να ποινικοποιηθεί η φοροδιαφυγή ώστε, εκτός των διοικητικών κυρώσεων, να υπάρχει και ο φόβος του εισαγγελέα. Ίσως επίσης θα πρέπει να καταστούν συνυπεύθυνοι και οι ίδιοι οι καταναλωτές. Ο φόβος επιβολής προστίμου, επιτόπου, για τη μη λήψη αποδείξεων, ίσως να αποθαρρύνει όσους μπαίνουν στον πειρασμό να ωφεληθούν από μια μικρή έκπτωση αντί αποδείξεως. Αυτά. Πάμε τώρα στα προτεινόμενα μέτρα.

Για λόγους οικονομίας διατηρώ την αρίθμηση όπως έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και εκφράζω τις απόψεις μου για το κάθε θέμα, απαντώντας στην ουσία στις ερωτήσεις που τίθενται.

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

1. Πράγματι απαιτείται μία ενιαία, προοδευτική, τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για όλα τα εισοδήματα, από όποια πηγή και αν προέρχονται, χωρίς εξαιρέσεις που θα οδηγήσουν σε καταστρατήγηση και με ένα ελάχιστο αφορολόγητο, κοινό για όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων.

2. Είναι σωστό το μέτρο της επέκτασης του αφορολόγητου ποσού βάσει αποδείξεων για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, εκτός φυσικά από την αγορά ακινήτων γενικά, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής κλπ.

3. Πρέπει να καταργηθεί η αυτοτελής φορολόγηση μερισμάτων από μετοχές και των διανεμόμενων σε φυσικά πρόσωπα κερδών των επιχειρήσεων και να ενταχθούν όλα στην ενιαία κλίμακα.

4. Να καταργηθούν τα πάσης φύσεως αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα τα οποία πρέπει να ενταχθούν στην ενιαία κλίμακα. Να παραμείνουν μόνο εκείνες οι φοροαπαλλαγές που άπτονται κοινωνικής ευαισθησίας.

5. Ο οποιοσδήποτε εξωλογιστικός ή τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδημάτων είναι άδικος διότι στιγματίζει άκριτα και επιβαρύνει υπέρμετρα ολόκληρες κατηγορίες επαγγελματιών που, μεσούσης της κρίσεως, προσπαθούν να επιβιώσουν. Τέτοιου είδους προσδιορισμός νοείται μόνο σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

6. Η φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές μόνο ζημιά θα προκαλέσει. Ενώ θα αποφέρει ελάχιστα έσοδα, θα πλήξει το ήδη χειμαζόμενο Χρηματιστήριο.

7. Είναι σωστή η κατάργηση του ΕΤΑΚ και η αντικατάστασή του από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Δεν θα πρέπει να εξαιρείται καμία κατηγορία ακινήτων. Θα πρέπει να αφήνει αφορολόγητη την πρώτη κατοικία μέχρι 200 τ.μ. και η φορολόγησή της θα πρέπει να αρχίζει από τα 500.000 ευρώ. Η κλίμακα θα πρέπει να είναι κλιμακούμενη και ανεκτή. Η ακίνητη περιουσία που εκμεταλλεύονται οι ιεροί ναοί, οι μονές, τα κοινωφελή ιδρύματα κλπ, θα πρέπει να φορολογείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που φορολογούνται και τα φυσικά πρόσωπα.

8. Ναι στην επαναφορά του Φόρου Κληρονομίας και των Γονικών Παροχών με υψηλότερο αφορολόγητο, το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται στο ύψος τουλάχιστον της πρώτης κατοικίας. Επίσης η κλίμακα θα πρέπει να είναι κλιμακούμενη και ανεκτή.

9. Τα ακίνητα στις μέρες μας έχουν φορτωθεί με πλειάδα φόρων. Θα πρέπει να καταργηθούν όλοι και να αντικατασταθούν από ένα.

10. Ένα τεράστιο θέμα υφίσταται με τις ιδιοκτησίες των offshore εταιρειών. Εκεί θα πρέπει να καταγραφούν όλα τα ακίνητα. Να αναβρεθούν και να φορολογηθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Αυτοί δηλαδή που τα νέμονται και τα χρησιμοποιούν.

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

11. Η διαφοροποίηση προς τα πάνω των συντελεστών φορολόγησης των διανεμομένων και αδιανέμητων κερδών, θα πλήξει την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Άλλωστε είναι γνωστό πως η αύξηση των φόρων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και αυξημένα έσοδα. Μάλλον ύφεση προκαλεί.

12. Να καταργηθούν όλες οι φοροαπαλλαγές.

13. Να καταργηθεί ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και να ενσωματωθούν οι απαραίτητες διατάξεις στη φορολογία εισοδήματος.

14. Να φορολογούνται όπως και τα φυσικά πρόσωπα.

Νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Όπως ανάφερα και παραπάνω ίσως θα πρέπει να ποινικοποιηθεί η φοροδιαφυγή, ούτως ώστε, εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις, να υπάρχει και ο φόβος του εισαγγελέα. Επίσης η παρουσία ελεγκτών με το δικαίωμα να υποβάλουν επιτόπου πρόστιμα σε καταναλωτές που δεν έχουν πάρει απόδειξη, θα βοηθήσει αποτελεσματικά.

15. Να καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος απόκτησης τους.

16. Η διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών από μια αξία και πάνω αποκλειστικά με χρέωση/ πίστωση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, μόνο τις τράπεζες θα ευνοήσει και θα τις καταστήσει ακόμη περισσότερο κυρίαρχες της αγοράς. Μόνο οι αποτελεσματικοί έλεγχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν το φαινόμενο των εικονικών συναλλαγών.

17. Να επιβληθεί φορολογία τέτοια που να καθιστά ασύμφορες τις offshore εταιρείες.

19. Καλό το μέτρο, αλλά δεν είναι αρκετό. Έχω αναφερθεί και παραπάνω στις προτάσεις μου για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

20. Να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις, είτε μέσω ΚΕΠ, είτε μέσω λογιστικών/φοροτεχνικών γραφείων, υπό την προϋπόθεση ότι θα ελέγχονται ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται.

21. Σαν γενική αρχή είναι σωστή, όμως υπάρχει διαφοροποίηση πηγών εισοδημάτων από έτος σε έτος, χωρίς να είναι γνωστό εκ των προτέρων.

22. Ναι.

23. Αλλαγή διοικητικής δομής-πλήρης μηχανοργάνωση. Και κυρίως να επιστρέψει η Εφορία στα θεσμικά της καθήκοντα, που δεν είναι άλλα από τους συνεχείς ελέγχους για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βεβαίωση των φόρων.

Ειδικές κατηγορίες φόρων

25. Έγινε της μόδας τώρα τελευταία καθετί που περιέχει τη λέξη πράσινο. Όμως κάθε επιβολή καινούριου φόρου είναι εκ του πονηρού. Και όπως ανάφερα παραπάνω οι αυξημένοι φόροι οδηγούν σε ύφεση. Και όταν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει, λογικό είναι κάποια στιγμή να σου πει το, «ουκ αν λάβεις…»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου